Kasko Osiguranje | Kasko osiguranje - predmet i podela

Želite da proverite cenu osiguranja?

Pošaljite upit

Šta je kasko osiguranje?

Šta je kasko osiguranje (autokasko)?

 

Ugovorom o kasko osiguranju osiguravač se obavezuje nadoknaditi materijalne štete na osiguranom vozilu te drugim osiguranim predmetima u vozilu i na vozilu ako te štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a  osiguranik se obvezuje za to platiti premiju osiguranja.
 

PREDMET KASKO OSIGURANJA

 • Motorno vozilo sa standardno ugrađenim dijelovima i opremom od strane proizvođača (dodatna oprema, radio-aparat, CD-player, zvučnici, antena, klima uređaj,plinski uređaj za pogon motora... koji nisu delovi standardnog tipa određenog vozila - pokriveni kaskom samo ako se dodatno ugovori)
 • Prtljag, putne kolekcije uzoraka robe, alat i pribor za obavljanje profesionalne delatnosti, pokretna tehnika u automobilima. Osigurani  su samo ako se prevoze uz prisutnost vlasnika, odnosno osobe zaposlene kod vlasnika i ako je zaključeno puno kasko osiguranje.
 • Predmeti su osigurani dok su u zaključanom vozilu, ili su pričvršćeni na vozilo kao i dok se nalaze u hotelu, prenoćištu ili stanu izvan mesta stanovanja vlasnika stvari.
 • Prtljag  su predmeti za lične potrebe koje osiguranik, vozač ili putnici nose u vozilu ili na vozilu, uključujući i odeću. (isključen novac, nakit, isprave).

VRSTE KASKO OSIGURANJA podela prema rizicima

 • POTPUNO kasko osiguranje (osnovno i dopunsko)

Ovaj tip osiguranja predstavlja osiguranje vozila i njegove nestandardne opreme (ako je to ugovoreno) od posledica ostvarenja određenih rizika, a koji su definisani paketima rizika, koji zavise od osiguravajuće kuće sa kojom sklapate ugovor. Pogledajte primer jednog od paketa rizika:

 1. Paket rizika I - saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača drugog motornog vozila.
 2. Paket rizika II - saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača osiguranog vozila.
 3. Paket rizika III - saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača osiguranog vozila ili vozača drugog motornog vozila.
 4. Paket rizika IV - požar, udar groma, oluja, grad(tuča), snežna lavina, manifestacije ili demonstracije, odron zemljišta, rušenje stena ili obrušavanje zemljišta, poplava, bujica i visoka voda -za vreme mirovanja vozila na unapred utvrđenoj adresi.
 5. Paket rizika V - saobraćajna nezgoda, požar, udar groma, oluja, grad(tuča), snežna lavina, pad ili udar nekog predmeta, iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja, eksplozija, pad vazdušne letelice,  manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, oštećenja tapaciranih delova vozila nastalih prilikom pružanja pomoći licima koja su povređena u saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi, namerno prouzrokovanje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima, poplava, bujica i visoka voda, odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stena, potapanje.
 6. Paket rizika VI - podrazumeva sve rizike iz paketa V, kao i rizike: neovlašćeno korišćenje vozila, krađa vozila, razbojnička krađa i razbojništvo.
 • DELIMIČNO kasko osiguranje ( rizici svrstani u kombinacije označene slovima I, II, III, IV, V, VI...), uz njih u pravilu nije moguće kasko osigurati naknadno ugrađenu opremu, prtljag i druge stvari u vozilu ili na vozilu.
 • DOPUNSKO kasko osiguranje podrazumeva osiguranje ličnog prtljaga putnika u vozilu (izuzimajući prtljag putnika u autobusima) i alata za profesionalnu upotrebu. Ovaj vid osiguranja je moguće ugovoriti samo ukoliko je ugovoreno i potpuno kasko osiguranje.
Važna napomena: svaka osiguravajuća kuća formira svoje pakete rizika koji su definisani ugovorom o kasko osiguranju.
Kasko Osiguranje | AMS Osiguranje Kasko Osiguranje | DDOR Osiguranje Kasko Osiguranje | Dunav Osiguranje Kasko Osiguranje | Generali Osiguranje Kasko Osiguranje | Globos Osiguranje Kasko Osiguranje | Grawe Osiguranje Kasko Osiguranje | Merkur Osiguranje Kasko Osiguranje | Milenijum Osiguranje Kasko Osiguranje | Sava Osiguranje Kasko Osiguranje | Triglav Osiguranje Kasko Osiguranje | Uniqa Osiguranje Kasko Osiguranje | Wiener Stadtische
Kasko Osiguranje | AMS Osiguranje Kasko Osiguranje | DDOR Osiguranje Kasko Osiguranje | Dunav Osiguranje Kasko Osiguranje | Generali Osiguranje Kasko Osiguranje | Globos Osiguranje Kasko Osiguranje | Grawe Osiguranje Kasko Osiguranje | Merkur Osiguranje Kasko Osiguranje | Milenijum Osiguranje Kasko Osiguranje | Sava Osiguranje Kasko Osiguranje | Triglav Osiguranje Kasko Osiguranje | Uniqa Osiguranje Kasko Osiguranje | Wiener Stadtische