Kasko Osiguranje | Teritorijalna pokrivenost

Želite da proverite cenu osiguranja?

Pošaljite upit

Teritorijalna pokrivenost kasko polise

Teritorijalna pokrivenost kasko polise

Osiguranje Vašeg vozila važi dok se ono nalazi samo na području Srbije, ili na području Srbije i evropskih zemalja i evropskog dela evroazijskih zemalja. Odluku o teritorijalnoj važnosti osiguranja morate doneti pre potpisivanja polise, a svaka polisa kasko osiguranja mora posedovati:

1) Identifikacioni broj

2) Datum sklapanja polise

3) Naziv (kombinovano osiguranje motornih vozila - auto kasko)

Pored toga ugovorom (polisom) kasko osiguranja mora se definisati:

1) UGOVARAČ OSIGURANJA

2) OSIGURANIK

3) TRAJANJE OSIGURANJA (jednogodišnje ili višegodišnje)

4) PREDMET OSIGURANJA

5) UGOVORENO POKRIĆE I OBRAČUN PREMIJE

6) UKUPNA PREMIJA OSIGURANJA ZA NAPLATU

7) NAČIN PLAĆANJA

Kasko Osiguranje | AMS Osiguranje Kasko Osiguranje | DDOR Osiguranje Kasko Osiguranje | Dunav Osiguranje Kasko Osiguranje | Generali Osiguranje Kasko Osiguranje | Globos Osiguranje Kasko Osiguranje | Grawe Osiguranje Kasko Osiguranje | Merkur Osiguranje Kasko Osiguranje | Milenijum Osiguranje Kasko Osiguranje | Sava Osiguranje Kasko Osiguranje | Triglav Osiguranje Kasko Osiguranje | Uniqa Osiguranje Kasko Osiguranje | Wiener Stadtische
Kasko Osiguranje | AMS Osiguranje Kasko Osiguranje | DDOR Osiguranje Kasko Osiguranje | Dunav Osiguranje Kasko Osiguranje | Generali Osiguranje Kasko Osiguranje | Globos Osiguranje Kasko Osiguranje | Grawe Osiguranje Kasko Osiguranje | Merkur Osiguranje Kasko Osiguranje | Milenijum Osiguranje Kasko Osiguranje | Sava Osiguranje Kasko Osiguranje | Triglav Osiguranje Kasko Osiguranje | Uniqa Osiguranje Kasko Osiguranje | Wiener Stadtische