Kasko Osiguranje | Kasko osiguranje plovila

Želite da proverite cenu osiguranja?

Pošaljite upit

Kasko osiguranje plovila

Kasko osiguranje čamaca, plovnih objekata, jahti, glisera...

Najbolja zaštita plovnog objekta

Kasko osiguranje plovila predstavlja vid osiguranja, neophodan za potpuno uživanje na Vašem plovilu. Kasko osiguranje plovila pruža (potpuno) osiguranje od mnogih vidova  rizika.Osiguravajуće kuće nude različite pakete zaštite od rizika a najčešći su:

  • Potpuno kasko osiguranje koja obuhvata: potpuni gubitak plovila, troškove spasavanja, delimične štete u okviru osiguranih rizika, kao što su plovidbene nezgode, nevreme, udar groma, grad, požar, eksplozija, zemljotres, potonuće, prevrnuće, brodolom, zatim krađa plovila, provalna krađa delova plovila, zlonamerni postupci trećih lica, uz navedena isključenja.
  • Delimično kasko osiguranje koje obuhvata: potpuni gubitak plovila, troškove spašavanja (spasavanja), kao i delimična oštećenja nastala usled požara, udara groma, zemljotresa, nasukanja i provalne krađe.
  • Kasko osiguranje kojim se pokriva samo potpuni gubitak plovila.
    Ovo osiguranje pokriva sve rizike i nastala oštećenja na plovilu i njegovim delovima (uređajima i opremi) tokom plovidbe, ukrcavanja, usidrenja, parkiranja, izvlačenja, porinuća ili servisiranja.

Visina polise osiguranja je pored gore navedenih elemenata, određena i plovidbenim područjem (vodena oblast- regija) u kojoj će se kretati plovilo za vreme osiguranje.


Da bi ste izabrali osiguranje koje najviše odgovara vašim potrebama proučite sve elemente ugovora o osiguranju i izaberite osiguravajuću kuću koja će pokriti rizike koji su najveća pretnja Vašem plovilu.

Kasko Osiguranje | AMS Osiguranje Kasko Osiguranje | DDOR Osiguranje Kasko Osiguranje | Dunav Osiguranje Kasko Osiguranje | Generali Osiguranje Kasko Osiguranje | Globos Osiguranje Kasko Osiguranje | Grawe Osiguranje Kasko Osiguranje | Merkur Osiguranje Kasko Osiguranje | Milenijum Osiguranje Kasko Osiguranje | Sava Osiguranje Kasko Osiguranje | Triglav Osiguranje Kasko Osiguranje | Uniqa Osiguranje Kasko Osiguranje | Wiener Stadtische
Kasko Osiguranje | AMS Osiguranje Kasko Osiguranje | DDOR Osiguranje Kasko Osiguranje | Dunav Osiguranje Kasko Osiguranje | Generali Osiguranje Kasko Osiguranje | Globos Osiguranje Kasko Osiguranje | Grawe Osiguranje Kasko Osiguranje | Merkur Osiguranje Kasko Osiguranje | Milenijum Osiguranje Kasko Osiguranje | Sava Osiguranje Kasko Osiguranje | Triglav Osiguranje Kasko Osiguranje | Uniqa Osiguranje Kasko Osiguranje | Wiener Stadtische